OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

Předmět díla a objednávka

 • Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to jednak ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií v elektronické podobně (internetové úložiště) nebo ve formě tištěných fotografií.

 • Hotové fotografie jsou zasílány formou nahrání s heslem na internetové úložiště, kde si klient může stáhnout. V případě zájmu o vypálení fotografií na CD/DVD nosič a odeslání poštou je možné za příplatek 100,- ( poštovné a balné)+ cena za tisk fotografií (individuálně).

 • Objednávku je možno učinit telefonicky, mailem nebo zprávou přes FB.

 • Objednávkou potvrzuje zákazník automaticky přijetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi.

 • Termín realizace objednávky závisí na naplněnosti kapacity zhotovitele, objemu požadovaného díla a v případě díla v exteriéru také na vlivu počasí, které může být důvodem pro posun fotografování na jiný volný termín..

 • Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy může být důvodem ke zrušení objednávky. 

 • Výčet a cena fotografií jsou uvedeny v ceníku na webové stráncewww.simonaphoto.cz/cenik. Cena za uvedený balíček je splatná ihned po fotografování. Služby vizážistky/stylistky a zvířat na focení je splatná v ten den po samotném focení.

 • Fotografie vybrané nad rámec balíčku jsou placeny samostatně předem.

 • Fotografie vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení v počtu dostatečně charakterizujícím vybraný balíček zákazníkem. Náhledy nelze poskytnout.

 • Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga). Jsou stále ve vlastnictví autora.

II.

Další podmínky a reklamace

 • Při rezervaci termínu fotografování zaplatí zákazník platbu za fotografování předem. Pokud zákazník termín zruší z jakýchkoliv důvodů v termínu kratším než 1 měsíc před dohodnutým fotografováním, bez ohledu na to, zda si dohodne nový termín focení a nebo ne, po odečtení nákladů za rezervaci termínu je storno poplatek v plné výšce. Pokud budete mít zájem o nový termín, či změnu termínu, je nutno uhradit opět celou částku. Klient si v případě zrušení může za sebe sehnat náhradu. 

 • Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce osob zákazníka a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií.

 • Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.

 • Doba dodání fotografií je 3 – 4 týdny od fotografování.

 • Všechny odevzdané fotografie jsou upravované (retušované).

 • Rodinné fotografie obsahují výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta.

 • Reportážní a skupinové fotografie nejsou výrazně retušovány a obsahují jen základní úpravu.

 • V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa.

 • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií. Pro vylepšení vzhledu je k dispozici profesionální vizážistka. 

 • Úprava make-upu je možná před fotografováním nebo v jeho průběhu. Účtuje se samostatně dle náročnosti (viz ceník).

 • V případě nadstandardních přání (úprava zubů, zeštíhlení, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnějších retuší) je účtován příplatek 100,-Kč za každou fotografii.

 • V případě, že zákazník požaduje návštěvu fotografa doma nebo jiném místě fotografování v exteriéru, připlácí se k ceně balíčku dopravné ve výši 5 Kč /km.

 • Reklamace tištěných fotografií ( svatební fotografie) je možná jen na základě viditelné tiskové chyby, jako jsou škrábance, šmouhy, pruhy apod., případně při viditelné hrubé neostrosti. Nelze reklamovat barevnost, tmavost či světlost tištěné fotografie.

 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky !

 • Snímky raw uchovávám 1 měsíc po převzetí hotové zakázky, samotné hotové zakázky uchovávám max. 3 měsíce. 

 • Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem tohoto ateliéru se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.

 •  Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia. 

 • Vyhrazuji si právo při nečekaných událostech ev. nemoci, dovolené tuto dobu prodloužit.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. dubna 2016