" Přála bych si, aby nejen mé fotografie lidem přiblížily určitou krásu

 

 profesionální fotografie. 

 

Aby lidé pochopili, že každý jejich významnější

 

 okamžik, určitá životní etapa, by měla být zdokumentována profesionálním

 

 fotografem, protože to jsou naše vzpomínky, které časem vyblednou... 

 

Budou to právě tyto fotografie, které zachytí naše nálady, naše pocity, štěstí i

 

 strasti jako ta vzpomínka, jako odkaz našim dětem, vnoučatům. 

 

A bude to to jediné, co po nás jednou zůstane a každá tato vzpomínka si zaslouží, aby byla

 

 zachycena v celé své kráse a byla podtržena její jedinečnost a originalita. "  

                                                                 

                                                                            Simona